In deze cursus mengen we Hedendaagse Dans met Contactimprovisatie. 


Hedendaagse dans is een veelzijdige dansvorm met diverse kenmerken. Het legt de nadruk op grondwerk en natuurlijke bewegingen, waarbij expressie en communicatie centraal staan. Dynamiek en contrast spelen een grote rol, met variatie in tempo en energie. Improvisatie en partnerwerk zijn belangrijke elementen, waardoor dansers vrij kunnen experimenteren en samen bewegingen creëren. 

Contactimprovisatie is een dansvorm waarbij dansers gewicht delen en communiceren via aanraking. Het draait om improvisatie, waarbij dansers spontaan reageren zonder vooraf bepaalde choreografieën.  Je ontwikkelt vertrouwen en een gemeenschappelijke bewegingstaal. 

Met deze cursus verken je de relatie tussen lichaam, geest en ruimte, met een focus op improvisatie, partnerwerk en expressie.

niveau: open level

Benodigd materiaal: Draag kledij waar je gemakkelijk in kan bewegen. Dans op blote voeten of op softshoes.

Ideaal om te combineren met Stretching of Ballet.