Privacyverklaring - Danshuis De Ingang
Ga naar de inhoud

Onze identiteit: Danshuis De Ingang vzw, Hurstweg 8, 9000 Gent.  Contactpersoon: Elza Bogaerts, elza@de-ingang.be

Danshuis De Ingang verzamelt volgende persoonsgevens: geslacht, naam, voornaam, adres, huisnummer, bus, postcode, gemeente, geboortedatum, tel. nr, gsm, e-mail adres, geboortedatum, rekeningnummer.

Danshuis De Ingang gebruikt de verzamelde gegevens voor volgende doeleinden:
– om praktische informatie te communiceren met de cursisten ivm de gevolgde danslessen.
– voor de verzekering ‘Lichamelijke ongevallen en Burgerrechterlijke aansprakelijkheid’.

Mailchimp

Via Mailchimp kunnen we nieuwsbrieven sturen naar leden die tijdens hun inschrijving de toestemming hebben gegeven hiervoor. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kun je je uitschrijven op een nieuwsbrief of dit aanduiden in je Ledenbeheer profiel.
Volgende gegevens worden gedeeld met Mailchimp:
Naam, voornaam, e-mailadres, de lessen die je volgt.

WordPress
Onze website is een WordPress site, we installeerden de WordPress plugin van Ledenbeheer.
Daardoor kunnen je gegevens ook synchroniseren met onze website.

COOKIES
Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Wat de Cookies wel opslaan, zijn je IP-adres, je browsertype en je inloggegevens. Ook je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

Het gebruik van cookies is veilig. We vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website waarborgen.

Welke cookies gebruikt deze site?

Op deze website worden volgende cookies gebruikt:

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om jou naar behoren te kunnen laten surfen op de website. Ze stellen je in staat om door de website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Functionele cookies verhogen ook de gebruiksvriendelijkheid van de website door jouw keuzes te onthouden (bv. taalvoorkeur).

Performance cookies

Met performance cookies verzamelen we anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Tot deze geanonimiseerde gegevens behoren o.a. het aantal bezoekers, de tijd die ze doorbrengen op een webpagina, foutmeldingen en de wijze waarop ze op onze site terechtkomen. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Van de verzamelde informatie worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons een cruciaal inzicht in het gebruik van de website en stellen ons in staat om structuur, navigatie en inhoud zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages zijn altijd anoniem en worden nooit herleid naar individuele personen.

Advertising cookies

Met de Facebook Conversion Pixel registreren we het aankoopgedrag na het bekijken van een advertentie op Facebook/Instagram. Deze cookie zorgt ervoor dat we onze Facebook en Instagram advertenties kunnen opvolgen en aanpassen. Deze informatie wordt op geen enkele wijze bij ons bewaard, enkel toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker.

Je hebt de mogelijkheid je browser zo te configureren dat hij je waarschuwt telkens er nieuwe cookies worden aangemaakt, of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Je moet er wel rekening mee houden dat, als je weigert om cookies toe te staan, het mogelijk is dat je van een aantal zaken op de site geen gebruik zal kunnen maken.

SOCIAL MEDIA

Danshuis De Ingang communiceert evenementen en nieuws in het algemeen ook op social media. We antwoorden meestal op comments of berichten die gericht zijn aan Danshuis De Ingang. Je kan op social media ook advertenties van Danshuis De Ingang tegenkomen.

PERSOONSGEGEVENS: VERZAMELEN / VERWERKING

Danshuis De Ingang respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en wil er dan ook alles aan doen om je op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarom hebben we een privacy policy opgesteld waarin je alle nodige informatie kan vinden. We raden je dan ook aan deze policy grondig door te nemen alvorens je ons informatie over jezelf verschaft. We hopen dat deze policy elke bezorgdheid die je zou kunnen hebben zal wegnemen. Indien je toch nog verdere vragen zou hebben kan je per post, telefonisch of via e-mail met ons contact opnemen. Onze coördinaten vind je bovenaan op deze pagina.

Toelichting legaliteit gegevensverzameling: voor Danshuis De Ingang zijn het verstrekken van de persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst af te sluiten, om de cursist te kunnen verzekeren tegen ‘’Lichamelijke ongevallen en Burgerrechterlijke aansprakelijkheid’, om praktische informatie te kunnen bezorgen ivm de danslessen zoals bijvoorbeeld wijzigingen en annulaties. De inschrijving van de cursist is persoonlijk, daartoe moet Danshuis De Ingang de identiteit van de cursist kunnen controleren.

Danshuis De Ingang geeft persoonsgegevens door aan:
– Danspunt vzw voor de verzekering ‘’Lichamelijke ongevallen en Burgerrechterlijke aansprakelijkheid’
– Sportdienst Stad Gent, Zuiderlaan 13, 9000 Gent voor de jaarlijkse aanvraag van haar verlenging als erkende sportclub
– Ledenbeheer, Veldstraat 26, 8680 Koekelaere als beheerder van haar databestand of CRM systeem.
– GSM’nrs, alleen de nummers, verder geen gegevens, kunnen worden geïmporteerd in smstool.be voor het overbrengen van last minute berichten aan cursisten.
– Danshuis De Ingang maakt gebruik van Google Analytics, One Drive for business

Hoelang bewaren we gegevens? Danshuis De Ingang bewaart de gegevens voor onbepaalde termijn en ten laatste tot de persoon vraagt de gegevens te verwijderen.

Hoe verkrijgen we gegevens? Danshuis De Ingang verkrijgt de gegevens van de cursist bij inschrijving. Of wel via het invulformulier door de cursist zelf ingevuld op haar website. Of op het secretariaat door de cursist gedicteerd aan haar administratieve medewerker. De gegevens van -16 jarigen worden op dezelfde manier bekomen via de ouders of voogd.

Rechten ivm persoonsgegevens van cursist of betrokkene:
– inzage in zijn/haar gegevens op het kantoor van Danshuis De Ingang
– het corrigeren, aanvullen van zijn/haar gegevens
– recht op vergetelheid zolang het verwijderen van gegevens niet leidt tot de onmogelijkheid van administratief noodzakelijke handelingen
– bezwaar uiten over het bewaren van de persoonsgegevens
– klachten kunnen door betrokkene worden neergelegd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
–  voor het uitoefenen van zijn/haar rechten kan de betrokkene terecht op het kantoor van Danshuis De Ingang, Hurstweg 8, 9000 Gent
– Danshuis De Ingang beveiligt de gegevens van de betrokkene door gebruik te maken van de beveiligingssoftware ‘Bitdefender Gravity Zone Business Security’. De gegevens worden opgeslagen in onze beveiligd databestand Ledenbeheer dat beheerd wordt door Ledenbeheer. Er worden geen persoonsgegevens bewaard op draagbare media zoals bijv. laptop of usb sticks. Papieren documenten met persoonsgegevens worden zorgvuldig na gebruik versnippert.

Wie heeft er toegang tot de gegevens? Enkel de vaste administratieve medewerkers van Danshuis De Ingang hebben toegang tot de persoonlijke gegevens.  
Mogelijke updates in de privacywetgeving worden bekend gemaakt op de website van Danshuis De Ingang

© 2024 Danshuis De Ingang