Organisatienota vrijwilligers - Danshuis De Ingang
Ga naar de inhoud

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

Je wil je graag engageren als vrijwilliger bij Danshuis De Ingang? Van harte welkom!

De inzet van vrijwilligers is immers onmisbaar voor onze dagelijkse werking. Hieronder vind je de afspraken en wat informatie.

Wie zijn wij?

Naam: Danshuis De Ingang vzw
Adres: Hurstweg 8, 9000 Gent
Telefoonnummer: 09 220 82 96
E-mail: dans@de-ingang.be

Juridisch statuut: Vereniging zonder Winstoogmerk (vzw)

Sociale doelstelling: De vereniging heeft tot doel initiatieven te nemen voor alle leeftijdsgroepen ter bevordering van de individuele ontplooiing door middel van dans en beweging in het bijzonder en alle andere kunstvormen die zich daartoe lenen. In het algemeen mogen alle activiteiten die het gestelde maatschappelijk doel kunnen bevorderen en verwezenlijken worden uitgevoerd.

Welke taken kan je voor ons doen?

  • verdelen van affiches- en flyers
  • open houden van de cafetaria tijdens de lessen
  • onthaal tijdens workshops: aanwezigheden noteren, bar open houden tijdens pauze, de zaal afsluiten
  • helpen bij klussen zoals schilderen, oliën vloer
  • helpen bij evenementen: afwassen, kassa open houden, opbouwen van de zaal, opruimen, bedienen aan de bar

Wat krijg je in ruil?

Als vrijwilliger ben je onder sportieve en sociale mensen in een cultureel kader en word je een deel van een team. Je doet werkervaring op. Je krijgt verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatieven.

Vrijwilligers krijgen soms een vrijwilligersvergoeding. Vrijwilligers met veel engagement kunnen korting krijgen op de cursus die ze volgen of verdienen hun cursus helemaal terug met vrijwilligerswerk. Maar er zijn er ook die zonder vergoeding helpen.

HOE ZIT HET MET JE UITKERING?

Krijg je een uitkering, dan verlies je in principe niets van je uitkering als je een kostenvergoeding ontvangt en in orde bent met volgende regels:
• Soms heb je de toestemming om vrijwilligerswerk te doen nodig van RVA, OCMW of adviserend arts van de mutualiteit. Informeer hier vooraf naar.
• Zorg ervoor dat je nooit over de maximumbedragen voor een forfaitaire kostenvergoeding gaat, ook niet als je in meerdere organisaties vrijwilligt.
• Combineer de reële en de vaste kostenvergoeding niet (behalve tot 2.000km verplaatsingsvergoeding)

Ben je verzekerd?

Danshuis De Ingang heeft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Ongevallen voor alle vrijwilligers tijdens haar activiteiten.

Verplichte verzekering Waarborgen: De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
Maatschappij: Ethias
Polisnummer: 45.120.556

Vrije verzekeringen Waarborgen: Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten.
Maatschappij: Ethias
Polisnummer: 45.120.556

De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor onze dagelijkse werking.

BEN JE AANSPRAKELIJK?

Danshuis De Ingang is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.

WAT MET VERTROUWELIJKE INFORMATIE?

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank”.

De vermelding “alle andere personen” in de opsomming, kan dus ook op een vrijwiliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).

wil je ons helpen?

Spreek ons aan, bel ons op 09/220.82.96

of mail naar dans@de-ingang.be

© 2024 Danshuis De Ingang