Huisregels - Danshuis De Ingang
Ga naar de inhoud

HUISREGELS

Goede afspraken maken goede vrienden. Bij de start van een nieuw dansseizoen is het nuttig om onze huisregels nog eens na te lezen.

– Respecteer het SCHOENENBELEID. Het is absoluut verboden om de zalen te betreden met je gewone dagelijkse schoenen of met dansschoenen waarmee je door weer en wind naar De Ingang kwam. Reserveer een paar schoenen speciaal voor de dansles. Je wisselt van schoenen op de daartoe voorziene plaatsen. Vergeet je je schoenen, dan mag/kan je op blote voeten dansen.
Kijk bij onze f.a.q. welke schoenen je best draagt.
– Kom op tijd, zo kan iedereen ongestoord en gelijktijdig beginnen.
– Aan de hand van aanwezigheidslijsten zal het personeel of de lesgever de aanwezigheid en betaling van de deelnemers controleren. Wie niet is ingeschreven én betaald heeft kan niet deelnemen.
– Er geldt een algemeen rookverbod in onze lokalen.
– Elk lidmaatschap is strikt persoonlijk. Iemand anders kan niet in jouw plaats deelnemen aan de lessen.
– Drank in PET-flessen of brik karton is niet toegelaten. Gebruik een drinkbus. Heb je dorst naar andere drankjes, dan biedt onze bar een waaier van drankjes en hapjes aan. Maar wat je in de bar koopt mag je niet meenemen in de studio’s.
– Help mee het rest- en PMD afval goed te selecteren in onze afvalbakjes.  
– Laat het toilet proper achter a.u.b. Papier of ander afval op de grond laten slingeren is niet leuk voor de andere gebruikers.  
– Het gebruik van kauwgum tijdens de lessen is niet toegelaten.
– Laat de danslokalen zo proper en ordelijk mogelijk achter.
– De docent bepaalt het lesniveau van de deelnemer ongeacht de eerdere danservaring van de deelnemer.  
–De Ingang kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte eigendommen. Waardevolle spullen laat je niet achter in de kleedkamer, maar neem je mee naar de danszaal. Gevonden voorwerpen mag je afgeven aan de bar.  
Geweld, racisme en discriminatie worden niet getolereerd.
– Bij overtreding van de huisregels kan het personeel je uit de dansschool verwijderen.
– Bij strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.
– In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het personeel van De Ingang. Deze beslissingen zijn bindend.

© 2024 Danshuis De Ingang