Hedendaagse dans is een ruim en moeilijk exact te omschrijven dansstijl. Grondwerk, natuurlijke bewegingen en dynamiek zijn kenmerkende eigenschappen. Essentieel is het gebruiken van het lichaam en de bewegingen als communicatie- en expressiemiddel. Nicole weet haar leerlingen, klein en groot, telkens weer te boeien en te motiveren. Profiteer van haar jarenlange ervaring als danseres bij Béjart. De muziek in de les is steeds met zorg gekozen.

In de lessen wordt gewerkt aan een danstechnische basis door middel van grondoefeningen, passencombinaties en improvisatieopdrachten. De lessen zijn zorgvuldig opgebouwd en aangepast aan de motorische vaardigheden van het kind.

Opgelet: deze les dient te worden gecombineerd met een les klassiek ballet, die als basis dient voor kracht, lenigheid en een correct houding.

Vanaf 14 jaar zie ook Hedendaagse dans voor jongeren en volwassenen.

Voorstelling 1 juni:

We werken met alle groepen Ballet en Hedendaags van Nicole naar de voorstelling op 1 juni in Kunstencentrum VIERNULVIER toe.  Mogen wij vragen om in het kader hiervan volgende data vrij te houden voor repetities: 1 mei (namiddag), 25 mei (namiddag), 29 mei (namiddag) en 1 juni (namiddag en voorstelling avond). We appreciëren je engagement.

Waarom kiezen voor Hedendaagse Dans?

  • o Je leert gebruik te maken van de zwaartekracht en op een natuurlijke manier te bewegen vanuit impulsen
  • o Je maakt kennis met vloerwerk
  • o Je ontwikkeld dansaspecten zoals ademhaling, ruimtegebruik, verschillende ritmestructuren, frasering, improvisatie

Benodigd materiaal: Draag soepele kledij. We dansen op blote voeten of softshoes.