Inschrijvingsvoorwaarden en privacyverklaring

1. Inschrijvingsvoorwaarden
2. Privacyverklaring
3. Huisreglement


1. Inschrijvingsvoorwaarden

 Je cursus dient betaald te zijn voor aanvang van de cursus

Alleen wie voor aanvang van de cursus ingeschreven is én betaald heeft, kan deelnemen. Zo kunnen we je tijdig verzekeren en kunnen we oordelen of er voldoende inschrijvingen zijn voor de cursus. Wie dat niet deed, kan vervangen worden door iemand op de wachtlijst.

Volgende kortingen zijn van toepassing

Tarieven zomer 2015:
- Studenten tot 26 jaar zonder inkomen genieten het studententarief. Je stuurt, mailt of faxt daarvoor een kopie van je studentenkaart.
- Volwassenen die zich voor meerdere workshops of danstrainingen genieten het studententarief.
- Ouders die zichzelf en één of meerdere van hun kinderen inschrijven genieten ook het studententarief.
Schrijf je in voor een 2e lessenreeks of een 2e workshop of een 2e minireeks, dan geniet je 15% extra korting op die lessenreeks, workshop of minireeks.
- Bij een 3e inschrijving krijg je 25% korting.
- Bij een 4e inschrijving krijg je 35% korting.
- Bij een 5e inschrijving krijg je 25% korting.
Tarieven vanaf september 2015* Enkel studenten tot 26 jaar zonder inkomen genieten het studententarief. Je stuurt, mailt of faxt daarvoor een kopie van je studentenkaart. * Ouders die zichzelf en één of meerdere van hun kinderen inschrijven genieten het studententarief. * Schrijf je in voor een 2e lessenreeks of een 2e workshop of een 2e minireeks, dan geniet je 15% extra korting op die lessenreeks, workshop of minireeks. - Bij een 3e inschrijving krijg je 25% korting. - Bij een 4e inschrijving krijg je 35% korting. - Bij een 5e inschrijving krijg je 25% korting. Vroegboekkorting: Cursisten die in het seizoen febr-juni een wekelijkse les volgden genieten een vroegboekkorting bij inschrijving voor een volledige lessenreeks uit het nieuwe seizoen sept-febr mits betaling van het cursusgeld vóór 30 augustus. Vroegboekkorting kinderen, studenten en volwassennen = 10% OPGELET: Bovenstaande kortingen zijn niet van toepassing op de danskampen en evenementen zoals o.a. het Lili Hop festival. Geen enkele korting is cumuleerbaar met het UitPas Kansentarief
Sport- en cultuurcheques
Sport- en cultuurcheques worden aanvaard. Ze zijn verkrijgbaar via je werkgever bij o.a. Sodexho en Accor. 
Tussenkomst mutualiteiten.
Een aantal mutualiteiten komen voor een deel tussen in het lidgeld dat betaald wordt in sport- en dansverenigingen. Informeer ernaar bij je ziekenfonds en vraag naar het invulformulier. Vul dit zelf zo veel mogelijk in en bezorg het ons op één van de volgende manieren. 
Meerbeurtenkaart.
De meerbeurtenkaart is enkel bedoeld voor cursisten die reeds ingeschreven zijn voor een lessenreeks en extra lessen willen volgen van een cursus van een zelfde niveau, gegeven door dezelfde leraar. De kaart is enkel geldig tijdens het aangekocht en daarop volgend dansseizoen. De leraar tekent je kaart af telkens een les gevolgd wordt. Een meerbeurtenkaart kost 60 euro voor 5 lessen.
Verzekering
In het inschrijvingsgeld voor de danslessen is een verplichte bijdrage gecalculeerd voor een ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is enkel geldig gedurende de lesactiviteiten onder leiding van een lesgever van De Ingang. Je bent niet verzekerd tijdens activiteiten op eigen initiatief. Bij laattijdige inschrijvingen of betalingen ben je niet verzekerd.
Verloop van de lessenreeksen
Er zijn 3 lessenreeksen per schooljaar. Voor sommige dansvormen zijn meerdere niveaus voorzien. In samenspraak met de leerkracht kan je na één of meerdere lessenreeksen overgaan naar een volgend niveau. De cursist dient er rekening mee te houden dat dit volgend niveau meestal op een ander uur, soms ook op een andere dag plaatsvindt. De cursussen worden bij elke lessenreeks opnieuw opengesteld voor iedereen.
Wat als de lessen geannuleerd worden?
De Ingang behoudt zichzelf ten allen tijde het recht om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de cursusbegeleider door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. Indien een les afgelast wordt door belet van de lesgever, zal er in de eerste plaats gezocht worden naar vervanging. Indien geen vervanging gevonden kan worden, zal de gemiste les op een later tijdstip ingehaald worden, bijvoorbeeld in de schoolvakanties. Indien ook dit om praktische redenen niet mogelijk is, zal het cursusgeld van de gemiste les recupereerbaar zijn onder de vorm van een tegoedbon of wordt het geld teruggestort. Indien de cursist niet aanwezig kan zijn op de inhaalles is het inschrijvingsgeld niet recupereerbaar. Er is verder geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.
Wat als ik een les mis/annuleer?
Tot 10 dagen voor de start van een lessenreeks of workshop kan een inschrijving kosteloos geannuleerd worden. Vanaf de 10de dag is het inschrijvingsgeld in geen geval recupereerbaar. Enkel wie door langdurige ziekte geveld wordt en hierdoor de workshop of meer dan 3 lessen van de lessenreeks niet kan volgen, krijgt een gedeeltelijke terugbetaling onder de vorm van een "tegoedbon". Telkens moet een medisch bewijs  worden voorgelegd. Voor een lessenreeks doet de cursist melding van zijn afwezigheid binnen de 3 weken volgend op zijn afwezigheid. Voor een workshop ten laatste de eerste werkdag na de workshop. Latere meldingen worden niet meer behandeld. Ook danspartners van cursisten die annuleren voor een partnerdans komen in aanmerking. De "tegoedbon" heeft een waarde van 75% van het cursusgeld die betaald werd voor de gemiste lessen. De bon mag door de leerlingen enkel gebruikt worden bij inschrijving in de eerstkomende lessenreeks of voor een workshop in de huidige en eerstkomende lessenreeks. Het inschrijvingsgeld is in geen geval terugvorderbaar.
Wat als ik annuleer voor een weekend met overnachting?
tot 30 dagen voor aanvang van de stage: kosteloze annulatie
vanaf 30 dagen voor aanvang van de stage wordt 50 % van de cursusprijs aangerekend als annulatiekost
vanaf 1 dag voor aanvang van de stage wordt 100% van de som van de cursusprijs aangerekend als annulatiekost
Ik weet op voorhand dat ik lessen zal missen.
Wanneer op voorhand geweten is dat een vast aantal lessen gemist zal worden, moet slechts 25% van deze lessen betaald worden. In het geval van en partnerdans komen ook danspartners voor de korting in aanmerking. Dit kan enkel en alleen bij melding vóór de inschrijving, niet meer na de inschrijving en betaling. Het aantal te missen lessen wordt bepaald bij de inschrijving. Let op: er wordt voorrang verleend aan cursisten die wel inschrijven voor een volledige cursus.
Aanwezigheidslijsten.
Aan de hand van aanwezigheidslijsten kan het personeel de aanwezigheid en betaling van de deelnemers controleren. Wie niet is ingeschreven kan niet deelnemen. Gedurende het verdere verloop van de cursus zullen op onregelmatige momenten de inschrijvingen gecontroleerd worden.

Kortingen per persoon:

Geldig voor inschrijvingen binnen een zelfde seizoen: sept-febr, febr-juni of juli-sept.
-- Enkel studenten tot 26 jaar zonder inkomen genieten het studententarief. Je stuurt, mailt of faxt daarvoor een kopie van je studentenkaart.
- Ouders die zichzelf en één of meerdere van hun kinderen inschrijven genieten het studententarief.
-Schrijf je in voor een 2e lessenreeks of een 2e workshop of een 2e minireeks, dan geniet je 15% extra korting op die lessenreeks, workshop of minireeks.
- Bij een 3e inschrijving krijg je 25% korting.
- Bij een 4e inschrijving krijg je 35% korting.
- Bij een 5e inschrijving krijg je 50% korting.

OPGELET: deze kortingen zijn niet van toepassing op de danskampen.

Vroegboekkorting
Cursisten die in het seizoen febr-juni een wekelijkse les volgden genieten een vroegboekkorting bij inschrijving voor een volledige (=alle lessen) lessenreeks uit het nieuwe seizoen sept-febr én bij betaling van het cursusgeld vóór 30 augustus. Vroegboekkorting voor kinderen, studenten en volwassennen = 10%

Kansentarief UiTPAS
Wie een UiTPAS heeft en in aanmerking komt voor het kansentarief betaalt slechts 20% voor het cursusgeld. Deze korting wordt niet toegekend voor activiteiten in het kader van evenementen en is niet cumuleerbaar met andere kortingen.  Een UiTPAS aanvragen doe je hier

Sport- en cultuurcheques

Sport- en cultuurcheques worden aanvaard. Ze zijn verkrijgbaar via je werkgever bij o.a. Sodexho en Accor. 

Tussenkomst mutualiteiten

De meeste mutualiteiten komen tussen in het lidgeld dat betaald wordt in sport- en dansverenigingen. Eind oktober, begin november krijg je van ons de mail 'formulier tegemoetkoming mutualiteit voor deelname sport'. Bezorg deze mail aan je mutualiteit. Ook voor een deelname van je kind aan een danskampen kan je een tussenkomst krijgen. Hiervoor krijg je de mail in de loop van het danskamp.

Meerbeurtenkaart

De meerbeurtenkaart is enkel bedoeld voor de daglessen tijdens de weekdagen Ballet, Hedendaagse dans, Stretching en Yoga. De kaart is enkel geldig tijdens het aangekocht dansseizoen. Voor aanvang van de les kom je naar het kantoor om de kaart te laten aftekenen. Tarief vijfbeurtenkaart: 60/ 70 euro.

Betalen per les

Voor de daglessen tijdens de weekdagen Ballet, Hedendaagse dans, Stretching en Yoga kan je betalen per les. Kom voor de aanvang van de les naar ons kantoor.
Tarief per les: 12 euro student, 14 euro niet student.

Verzekering

In het inschrijvingsgeld voor de danslessen is een verplichte bijdrage gecalculeerd voor een ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is enkel geldig gedurende de lesactiviteiten onder leiding van een lesgever van De Ingang. Je bent niet verzekerd tijdens activiteiten op eigen initiatief. Bij laattijdige inschrijvingen of betalingen ben je niet verzekerd.

Verloop van de lessenreeksen

Er zijn 2 lessenreeksen per schooljaar. Voor sommige dansvormen zijn meerdere niveaus voorzien. In samenspraak met de leerkracht kan je na één of meerdere lessenreeksen overgaan naar een volgend niveau. De cursist dient er rekening mee te houden dat dit volgend niveau meestal op een ander uur, soms ook op een andere dag plaatsvindt. De cursussen worden bij elke lessenreeks opnieuw opengesteld voor iedereen.

Wat als de lessen geannuleerd worden?

De Ingang behoudt zichzelf ten allen tijde het recht om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de cursusbegeleider door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. Indien een les afgelast wordt door belet van de lesgever, zal er in de eerste plaats gezocht worden naar vervanging. Indien geen vervanging gevonden kan worden, zal de gemiste les op een later tijdstip ingehaald worden, bijvoorbeeld in de schoolvakanties. Indien ook dit om praktische redenen niet mogelijk is, zal het cursusgeld van de gemiste les recupereerbaar zijn onder de vorm van een tegoedbon of wordt het geld teruggestort. Indien de cursist niet aanwezig kan zijn op de inhaalles is het inschrijvingsgeld niet recupereerbaar. Er is verder geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

Wat als ik een les mis/annuleer?

Tot 10 dagen voor de start van een lessenreeks of workshop kan een inschrijving kosteloos geannuleerd worden. Vanaf de 10de dag is het inschrijvingsgeld in geen geval recupereerbaar. Enkel wie door langdurige ziekte geveld wordt en hierdoor de workshop of meer dan 3 lessen van de lessenreeks niet kan volgen, krijgt een gedeeltelijke terugbetaling onder de vorm van een "tegoedbon". Telkens moet een medisch bewijs  worden voorgelegd. Voor een lessenreeks doet de cursist melding van zijn afwezigheid binnen de 3 weken volgend op zijn afwezigheid. Voor een workshop ten laatste de eerste werkdag na de workshop. Latere meldingen worden niet meer behandeld. Ook danspartners van cursisten die annuleren voor een partnerdans komen in aanmerking. De "tegoedbon" heeft een waarde van 75% van het cursusgeld die betaald werd voor de gemiste lessen. De bon mag door de leerlingen enkel gebruikt worden bij inschrijving in de eerstkomende lessenreeks of voor een workshop in de huidige en eerstkomende lessenreeks. Het inschrijvingsgeld is in geen geval terugvorderbaar.
Opgelet: cursisten die het UitPAS kansentarief betaalden, komen niet in aanmerking voor een “tegoedbon”.

Ik weet op voorhand dat ik lessen zal missen.

Wanneer op voorhand geweten is dat een vast aantal lessen gemist zal worden, moet slechts 25% van deze lessen betaald worden. In het geval van en partnerdans komen ook danspartners voor de korting in aanmerking. Dit kan enkel en alleen bij melding vóór de inschrijving, niet meer na de inschrijving en betaling. Het aantal te missen lessen wordt bepaald bij de inschrijving. Let op: er wordt voorrang verleend aan cursisten die wel inschrijven voor een volledige cursus.

Aanwezigheidslijsten.

Aan de hand van aanwezigheidslijsten kan het personeel de aanwezigheid en betaling van de deelnemers controleren. Wie niet is ingeschreven kan niet deelnemen. Gedurende het verdere verloop van de cursus zullen op onregelmatige momenten de inschrijvingen gecontroleerd worden.

 

Overmachtclausule.

Er is sprake van overmacht als DDI (Danshuis De Ingang) in de onmogelijkheid is om zijn engagement naar de cursisten na te leven omwille van een onvermijdbare reden waar DDI zelf geen schuld aan heeft, zoals bv natuurrampen, terrorisme, epidemie, brand,….(niet-limitatieve lijst)
In dat geval wordt de volgende procedure toegepast. De cursisten krijgen zo snel mogelijk gecommuniceerd hoe de (tijdelijke) opschorting van de gewone activiteiten zal aangepakt en gecompenseerd worden.
Het aangeboden alternatief voor de reguliere werking kan zijn het verschuiven van de lessen in de tijd, de lessen vervangen door online of gestreamde lessen, een voucher of tegoedbon aanbieden,...(niet-limitatieve lijst). In geen geval wordt reeds betaald lesgeld terugbetaald.
DDI kiest naargelang de situatie welk alternatief het zijn cursisten aanbiedt. De cursisten kunnen niet zelf kiezen welk alternatief zij verkiezen. DDI zal steeds in eer en geweten zoeken naar de beste oplossing voor zowel de docenten, de cursisten als de organisatie.

2. Privacyverklaring

Onze identiteit: Danshuis De Ingang vzw, Hurstweg 8, 9000 Gent.

Contactpersoon: Sven Schoukens, 09 220 82 96, sven(ad)de-ingang.be

Danshuis De Ingang verzamelt volgende persoonsgevens: geslacht, naam, voornaam, adres, huisnummer, bus, postcode, gemeente, geboortedatum, tel. nr, gsm, e-mail adres, geboortedatum, rekeningnummer

Danshuis De Ingang gebruikt de verzamelde gegevens voor volgende doeleinden:
- om praktische informatie te communiceren met de cursisten ivm de gevolgde danslessen.
- voor de verzekering 'Lichamelijke ongevallen en Burgerrechterlijke aansprakelijkheid'.
- voor het verzenden van nieuwsbrieven en aankondigingsmails.

Toelichting legaliteit gegevensverzameling: voor Danshuis De Ingang zijn het verstrekken van de persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst af te sluiten, om de cursist te kunnen verzekeren tegen ‘'Lichamelijke ongevallen en Burgerrechterlijke aansprakelijkheid', om praktische informatie te kunnen bezorgen ivm de danslessen zoals bijvoorbeeld wijzigingen en annulaties. De inschrijving van de cursist is persoonlijk, daartoe moet Danshuis De Ingang de identiteit van de cursist kunnen controleren.

Danshuis De Ingang geeft persoonsgegevens door aan:
- Danspunt vzw voor de verzekering ‘'Lichamelijke ongevallen en Burgerrechterlijke aansprakelijkheid'
- Sportdienst Stad Gent, Zuiderlaan 13, 9000 Gent voor de jaarlijkse aanvraag van haar verlenging als erkende sportclub
- Inform BVBA, Mortselstraat 22, 2650 Edegem als beheerder van haar databestand of CRM systeem.
- GSM'nrs, alleen de nummers, verder geen gegevens, kunnen worden geïmporteerd in smstool.be voor het overbrengen van last minute berichten aan cursisten.
- Danshuis De Ingang maakt gebruik van Google Analytics, One Drive for business

Hoelang bewaren we gegevens? Danshuis De Ingang bewaart de gegevens voor onbepaalde termijn en ten laatste tot de persoon vraagt de gegevens te verwijderen.

Hoe verkrijgen we gegevens? Danshuis De Ingang verkrijgt de gegevens van de cursist bij inschrijving. Of wel via het invulformulier door de cursist zelf ingevuld op haar website. Of op het secretariaat door de cursist gedicteerd aan haar administratieve medewerker. De gegevens van -16 jarigen worden op dezelfde manier bekomen via de ouders of voogd.

Rechten ivm persoonsgegevens van cursist of betrokkene:
- inzage in zijn/haar gegevens op het kantoor van Danshuis De Ingang
- het corrigeren, aanvullen van zijn/haar gegevens
- recht op vergetelheid zolang het verwijderen van gegevens niet leidt tot de onmogelijkheid van administratief noodzakelijke handelingen
- bezwaar uiten over het bewaren van de persoonsgegevens
- klachten kunnen door betrokkene worden neergelegd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
-  voor het uitoefenen van zijn/haar rechten kan de betrokkene terecht op het kantoor van Danshuis De Ingang, Hurstweg 8, 9000 Gent
- Danshuis De Ingang beveiligt de gegevens van de betrokkene door gebruik te maken van de beveiligingssoftware ‘Bitdefender Gravity Zone Business Security’. De gegevens worden opgeslagen in onze beveiligd databestand Scarabee dat beheerd wordt door Inform bvba. Er worden geen persoonsgegevens bewaard op draagbare media zoals bijv. laptop of usb sticks. Papieren documenten met persoonsgegevens worden zorgvuldig na gebruik versnippert.

Wie geeft er toegang tot de gegevens? Enkel de vaste administratieve medewerkers van Danshuis De Ingang hebben toegang tot de persoonlijke gegevens. 
Mogelijke updates in de privacywetgeving worden bekend gemaakt op de website van Danshuis De Ingang

3. Huisregels

Zoals elke vereniging heeft ook onze dansschool zo zijn gewoontes. Bij de start van een nieuw dansseizoen is het nuttig om de belangrijkste vuistregels  nog eens na te lezen.

1. Respecteer het SCHOENENBELEID: het is absoluut verboden om de zalen te betreden met je gewone dagelijkse schoenen of met dansschoenen waarmee je door weer en wind naar De Ingang kwam. Kijk eens in je kast en reserveer een paar gemakkelijke  schoenen speciaal voor de dansles. Zonder propere dansschoenen kom je de zaal niet binnen! Je wisselt van schoenen op de daartoe voorziene plaatsen. Vergeet je je schoenen, mag/kan je op blote voeten dansen. In Studio 2 (de blauwe zaal) zijn enkel blote voeten en balletschoenen toegestaan. Kijk bij onze f.a.q. welke schoenen je best draagt.
2. Kom op tijd, zo kan iedereen ongestoord en gelijktijdig beginnen.
3. Er geldt een algemeen rookverbod in onze lokalen.
4. Elk lidmaatschap is strikt persoonlijk (net zoals uw dansstijl).
5. Gebruik van zelf meegebracht water is toegestaan tijdens het volgen van de dansles. Vermijd afval, spaar het milieu en je portemonnee en gebruik hervulbare flesjes / drinkbussen! Heeft u echter dorst naar andere drankjes, dan biedt onze bar een waaier van drankjes en hapjes.
6. Help mee het rest- en pmd afval goed te selecteren in onze afvalbakjes. 
7. Laat het toilet proper achter a.u.b. Maak hiervoor zo veel mogelijk gebruik van de beschikbare vuilemmertjes. Papier of ander afval op de grond laten slingeren is niet zo leuk voor andere gebruikers. 
8. Teneinde lawaaihinder tegen te gaan, blijven de deuren tijdens de danslessen gesloten. Openstaande deuren kunnen een muzikale kakofonie veroorzaken bij gelijklopende cursussen. 
9. Het gebruik van kauwgum tijdens de lessen is strikt verboden. Gebruikte kauwgom mag u achterlaten in de afvalemmers. 
10. Tracht de danslokalen zo proper en ordelijk mogelijk achter te laten.
11. De docent bepaalt het lesniveau van de deelnemer ongeacht eerdere danservaring van de deelnemer. 
12. De Ingang kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte kleding en/of andere eigendommen. Waardevolle spullen laat men niet achter in de kleedkamer, maar neemt men best mee naar de danszaal. Gevonden voorwerpen mag u afgeven aan de bar. 
14. Het is verboden zich schuldig te maken aan racisme en discriminatie
15. Bij vragen over cursussen gelieve voor de aanvang van de les de nodige informatie in te winnen bij ons administratief team, zij helpen u graag verder. Hierdoor kunnen de lessen in een rustige sfeer beginnen. 
16. De toegang voor cursisten en bezoekers beperkt zich tot de dansruimtes, kleedkamers, foyer en toiletten. Privé- en opslagruimten zijn niet toegankelijk tenzij uitdrukkelijke toestemming van het personeel. 

OVERTREDING VAN DE HUISREGELS

Bij overtreding van de vermelde huisregels kan het personeel u uit De Ingang verwijderen. Bij het constateren van strafbare feiten, wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het personeel van De Ingang. Deze beslissingen zijn bindend.