Inschrijvingsvoorwaarden en privacyverklaring

1. Covid-19.
2. Kortingen
3. Inschrijvingen praktisch en annulatievoorwaarden
4. F.A.Q
5. Privacyverklaring
6. Huisreglement

Het is belangrijk de maatregelen te volgen. 

1. Danshuis De Ingang doet de volgende inspanning:

 • We zorgen voor de vereiste ventilatie van de ruimtes dmv mechanische ventilatie.
 • Met een CO2 meter bewaken we de luchtkwaliteit
 • We voorzien ontsmettingsmiddel aan de inkom.
 • We reinigen grondig en ontsmetten op regelmatig basis.

Van jou als cursist verwachten we het volgende:

Je komt NIET naar de les als:

 • je de voorbije 7 dagen symptomen hebt gehad die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, keelpijn, pijn of druk op de borst of ongewone vermoeidheid. 
 • iemand uit je naaste omgeving deze symptomen heeft of positief getest heeft op het virus.

2. KORTINGEN

Volgende kortingen zijn van toepassing

- Studenten tot 26 jaar zonder inkomen genieten het studententarief. Je stuurt, mailt of faxt daarvoor een kopie van je studentenkaart.
.
- Ouders die zichzelf en één of meerdere van hun kinderen inschrijven genieten ook het studententarief.
Schrijf je in voor een 2e lessenreekss, dan geniet je 15% extra korting op die lessenreeks.
- Bij een 3e inschrijving krijg je 25% korting.
- Bij een 4e inschrijving krijg je 35% korting.
- Bij een 5e inschrijving krijg je 25% korting.
Sport- en cultuurcheques
Sport- en cultuurcheques worden aanvaard. Ze zijn verkrijgbaar via je werkgever bij o.a. Sodexho en Accor. 
Tussenkomst mutualiteiten.
Een aantal mutualiteiten komen voor een deel tussen in het lidgeld dat betaald wordt in sport- en dansverenigingen. Informeer ernaar bij je ziekenfonds en vraag naar het invulformulier. Vul dit zelf zo veel mogelijk in en bezorg het ons op één van de volgende manieren. 
Meerbeurtenkaart.
De meerbeurtenkaart is enkel bedoeld voor cursisten die reeds ingeschreven zijn voor een lessenreeks en extra lessen willen volgen van een cursus van een zelfde niveau, gegeven door dezelfde leraar. De kaart is enkel geldig tijdens het aangekocht en daarop volgend dansseizoen. De leraar tekent je kaart af telkens een les gevolgd wordt. Een meerbeurtenkaart kost 60 euro voor 5 lessen.
Verzekering
In het inschrijvingsgeld voor de danslessen is een verplichte bijdrage gecalculeerd voor een ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is enkel geldig gedurende de lesactiviteiten onder leiding van een lesgever van De Ingang. Je bent niet verzekerd tijdens activiteiten op eigen initiatief. Bij laattijdige inschrijvingen of betalingen ben je niet verzekerd.
Verloop van de lessenreeksen
Er zijn 3 lessenreeksen per schooljaar. Voor sommige dansvormen zijn meerdere niveaus voorzien. In samenspraak met de leerkracht kan je na één of meerdere lessenreeksen overgaan naar een volgend niveau. De cursist dient er rekening mee te houden dat dit volgend niveau meestal op een ander uur, soms ook op een andere dag plaatsvindt. De cursussen worden bij elke lessenreeks opnieuw opengesteld voor iedereen.
Wat als de lessen geannuleerd worden?
De Ingang behoudt zichzelf ten allen tijde het recht om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de cursusbegeleider door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. Indien een les afgelast wordt door belet van de lesgever, zal er in de eerste plaats gezocht worden naar vervanging. Indien geen vervanging gevonden kan worden, zal de gemiste les op een later tijdstip ingehaald worden, bijvoorbeeld in de schoolvakanties. Indien ook dit om praktische redenen niet mogelijk is, zal het cursusgeld van de gemiste les recupereerbaar zijn onder de vorm van een tegoedbon of wordt het geld teruggestort. Indien de cursist niet aanwezig kan zijn op de inhaalles is het inschrijvingsgeld niet recupereerbaar. Er is verder geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.
Wat als ik een les mis/annuleer?
Tot 10 dagen voor de start van een lessenreeks of workshop kan een inschrijving kosteloos geannuleerd worden. Vanaf de 10de dag is het inschrijvingsgeld in geen geval recupereerbaar. Enkel wie door langdurige ziekte geveld wordt en hierdoor de workshop of meer dan 3 lessen van de lessenreeks niet kan volgen, krijgt een gedeeltelijke terugbetaling onder de vorm van een "tegoedbon". Telkens moet een medisch bewijs  worden voorgelegd. Voor een lessenreeks doet de cursist melding van zijn afwezigheid binnen de 3 weken volgend op zijn afwezigheid. Voor een workshop ten laatste de eerste werkdag na de workshop. Latere meldingen worden niet meer behandeld. Ook danspartners van cursisten die annuleren voor een partnerdans komen in aanmerking. De "tegoedbon" heeft een waarde van 75% van het cursusgeld die betaald werd voor de gemiste lessen. De bon mag door de leerlingen enkel gebruikt worden bij inschrijving in de eerstkomende lessenreeks of voor een workshop in de huidige en eerstkomende lessenreeks. Het inschrijvingsgeld is in geen geval terugvorderbaar.
Wat als ik annuleer voor een weekend met overnachting?
tot 30 dagen voor aanvang van de stage: kosteloze annulatie
vanaf 30 dagen voor aanvang van de stage wordt 50 % van de cursusprijs aangerekend als annulatiekost
vanaf 1 dag voor aanvang van de stage wordt 100% van de som van de cursusprijs aangerekend als annulatiekost
Aan de hand van aanwezigheidslijsten kan het personeel de aanwezigheid en betaling van de deelnemers controleren. Wie niet is ingeschreven kan niet deelnemen. Gedurende het verdere verloop van de cursus zullen op onregelmatige momenten de inschrijvingen gecontroleerd worden.

Kortingen per persoon:

Geldig voor inschrijvingen binnen een zelfde seizoen: sept-febr, febr-juni of juli-sept.
- Enkel studenten tot 26 jaar zonder inkomen genieten het studententarief. Je stuurt, mailt of faxt daarvoor een kopie van je studentenkaart.
- Ouders die zichzelf en één of meerdere van hun kinderen inschrijven genieten het studententarief.
-Schrijf je in voor een 2e lessenreeks, dan geniet je 15% extra korting op die lessenreeks.
- Bij een 3e inschrijving krijg je 25% korting.
- Bij een 4e inschrijving krijg je 35% korting.
- Bij een 5e inschrijving krijg je 50% korting.

Vroegboekkorting
Cursisten die in het seizoen febr-juni een wekelijkse les volgden genieten een vroegboekkorting bij inschrijving voor een volledige (=alle lessen) lessenreeks uit het nieuwe seizoen sept-febr én bij betaling van het cursusgeld vóór 15 juli. Vroegboekkorting voor kinderen, studenten en volwassennen = 10%

Kansentarief UiTPAS
Wie een UiTPAS heeft en in aanmerking komt voor het kansentarief betaalt slechts 20% voor het cursusgeld. Deze korting wordt niet toegekend voor activiteiten in het kader van evenementen en is niet cumuleerbaar met andere kortingen.  Een UiTPAS aanvragen doe je hier

OPGELET:  Bovenstaande kortingen zijn niet van toepassing op de danskampen en evenementen zoals o.a. het Lili Hop festival. Geen enkele korting is cumuleerbaar met het UitPas Kansentarief.

Tussenkomst mutualiteiten

De meeste mutualiteiten komen tussen in het lidgeld dat betaald wordt in sport- en dansverenigingen. Eind oktober, begin november krijg je van ons de mail 'formulier tegemoetkoming mutualiteit voor deelname sport'. Bezorg deze mail aan je mutualiteit. Ook voor een deelname van je kind aan een danskampen kan je een tussenkomst krijgen. Hiervoor krijg je de mail in de loop van het danskamp.

3. INSCHRIJVINGEN PRAKTISCH EN ANNULATIEVOORWAARDEN:

Verloop van de lessenreeksen

Sinds corona zijn er 3 lessenreeksen per schooljaar. Voor sommige dansvormen zijn meerdere niveaus voorzien. In samenspraak met de leerkracht kan je na één of meerdere lessenreeksen overgaan naar een volgend niveau. De cursist dient er rekening mee te houden dat dit volgend niveau meestal op een ander uur, soms ook op een andere dag plaatsvindt. De cursussen worden bij elke lessenreeks opnieuw opengesteld voor iedereen.

Aanwezigheidslijsten.

Aan de hand van aanwezigheidslijsten kan het personeel de aanwezigheid en betaling van de deelnemers controleren. Wie niet is ingeschreven kan niet deelnemen. Gedurende het verdere verloop van de cursus zullen op onregelmatige momenten de inschrijvingen gecontroleerd worden.

Proeflessen.

Heb je onze open huis dag met gratis proeflessen gemist? De eerste drie weken van de lessenreeks kan je nog proeflessen volgen zolang de cursus niet volzet is en tegen betaling van €10 voor jongeren en volwassenen of €7 voor kinderen. Kijk of de cursus niet volzet is. De cursus is niet volzet zolang de link 'inschrijven' bij de cursus op de website actief is. Schrijf je voor een proefles online in op de dag van je cursus (voor weekendlessen op vrijdag voor 17u) en vermeld in het opmerkingsveld "proefles". Is de cursus volzet, dan kom je op de wachtlijst. We contacteren je wanneer er een plaatsje vrijkomt. Het bedrag dat je betaalde voor de proefles voor de cursus waarvoor je inschrijft, wordt afgehouden van het cursusgeld. Schrijf je meteen na de proefles in voor de lessenreeks of laat ons weten dat je er niet mee verder doet. Wie inschrijft voor en volledige cursus geeft voorrang op iemand die proeflessen volgt!

Meerbeurtenkaart

De meerbeurtenkaart is enkel bedoeld voor de daglessen tijdens de weekdagen Ballet, Hedendaagse dans, Stretching en Yoga. De kaart is enkel geldig tijdens het aangekocht dansseizoen. De corona maatregelen vereisen dat je op voorhand online inschrijft voor een les. Voor aanvang van de les kom je naar het kantoor om de kaart te laten aftekenen. Tarief vijfbeurtenkaart: 60 Euro.

Wat als de lessen geannuleerd worden?

De Ingang behoudt zichzelf ten allen tijde het recht om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de cursusbegeleider door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. Indien een les afgelast wordt door belet van de lesgever, zal er in de eerste plaats gezocht worden naar vervanging. Indien geen vervanging gevonden kan worden, zal de gemiste les op een later tijdstip ingehaald worden, bijvoorbeeld in de schoolvakanties. Indien ook dit om praktische redenen niet mogelijk is, zal het cursusgeld van de gemiste les recupereerbaar zijn onder de vorm van een tegoedbon of wordt het geld teruggestort. Indien de cursist niet aanwezig kan zijn op de inhaalles is het inschrijvingsgeld niet recupereerbaar. Er is verder geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

Wat als ik een les mis/annuleer?

Tot 10 dagen voor de start van een lessenreeks of workshop kan een inschrijving kosteloos geannuleerd worden. Vanaf de 10de dag is het inschrijvingsgeld in geen geval recupereerbaar. Enkel wie door langdurige ziekte geveld wordt en hierdoor de workshop of meer dan 3 lessen van de lessenreeks niet kan volgen, krijgt een gedeeltelijke terugbetaling onder de vorm van een "tegoedbon". Telkens moet een medisch bewijs  worden voorgelegd. Voor een lessenreeks doet de cursist melding van zijn afwezigheid binnen de 3 weken volgend op zijn afwezigheid. Voor een workshop ten laatste de eerste werkdag na de workshop. Latere meldingen worden niet meer behandeld. Ook danspartners van cursisten die annuleren voor een partnerdans komen in aanmerking. De "tegoedbon" heeft een waarde van 75% van het cursusgeld die betaald werd voor de gemiste lessen. De bon mag door de leerlingen enkel gebruikt worden bij inschrijving in de eerstkomende lessenreeks of voor een workshop in de huidige en eerstkomende lessenreeks. Het inschrijvingsgeld is in geen geval terugvorderbaar.
Opgelet: cursisten die het UitPAS kansentarief betaalden, komen niet in aanmerking voor een “tegoedbon”.

Annulatie voor een weekend met overnachting: 

 • Tot 30 dagen voor aanvang van de stage: kosteloze annulatie. 
 • Vanaf 30 dagen voor aanvang van de stage wordt 50 % van de cursusprijs aangerekend als annulatiekost 
 • Vanaf 1 dag voor aanvang van de stage wordt 100% van de som van de cursusprijs aangerekend als annulatiekost

Overmachtclausule (COVID-19).

Er is sprake van overmacht als DDI (Danshuis De Ingang) in de onmogelijkheid is om zijn engagement naar de cursisten na te leven omwille van een onvermijdbare reden waar DDI zelf geen schuld aan heeft, zoals bv natuurrampen, terrorisme, epidemie, brand,….(niet-limitatieve lijst)

In dat geval wordt de volgende procedure toegepast. De cursisten krijgen zo snel mogelijk gecommuniceerd hoe de (tijdelijke) opschorting van de gewone activiteiten zal aangepakt en gecompenseerd worden.
DDI kiest naargelang de situatie welk alternatief het zijn cursisten aanbiedt. De cursisten kunnen niet zelf kiezen welk alternatief zij verkiezen. DDI zal steeds in eer en geweten zoeken naar de beste oplossing voor zowel de docenten, de cursisten als de organisatie.

4. F.A.Q

Kan ik betalen met consumptie-, sport- en cultuurcheques? 

Ja. Ze zijn verkrijgbaar via uw werkgever bij o.a. Sodexho en Accor.

Moet ik met samen met een danspartner inschrijven voor de partnerdansen?

Voor de cursus Argentijnse Tango, koppeldansen West Coast swing en salsa is het aangewezen in te schrijven met een danspartner. In de les Lindy Hop wordt heel veel gewisseld. Een vaste danspartner is daar minder noodzakelijk. 

Heb je geen danspartner, vermeld dit in het opmerkingsveld van je inschrijvingsformulier dan kom je automatisch op de wachtlijst en contacteren we jou van zodra er zich nog iemand aanbiedt zonder danspartner.

Word lid van onze facebook groep "danspartner gezocht".

Vele mensen vonden op die manier een danspartner! Of probeer langs te komen op één van de salsa oefenavonden of tangosalons, initiaties tijdens Dansen in 't park eind augustus of op het open huis weekend in september of februari, misschien vind je daar wel iemand.

Uiteraard kan een koppel uit 2 mannen of 2 vrouwen bestaan. Denk er dan wel aan dat de rol van leider of volger dikwijls zeer verschillend is en dat je tijdens het verloop van de cursus niet meer van rol kan wisselen.

Welke schoenen kan ik best aandoen?

Respecteer het SCHOENENBELEID: het is absoluut verboden om de zalen te betreden met schoenen waarmee je door weer en wind naar De Ingang kwam.
Kijk eens in je kast en reserveer een paar gemakkelijke schoenen speciaal voor de dansles of koop een paar danschoenen.

Flamenco: flamencoschoenen koop je pas als je echt zeker bent dat deze dans jouw ding is. Voor flamenco moet een damesschoen, of herenschoen met een niet te hoge en stevige brede hak, in het begin zeker volstaan. 

Argentijnse tango en salsa: de mannen dragen best een gemakkelijke schoen, dat kan een sportschoen of een klassieke schoen zijn. Dames dragen best een hakje, geen zware of brede hak maar het mag ook een platte schoen zijn. De schoenen hebben best een afgeronde tip, geen punten of niet rechthoekig. De zolen mogen niet stroef zijn en let er op dat er geen rand is van de zool die uitsteekt. 

Lindy Hop: gympies of idem tango en salsa. 

HipHop, Breakdance, Streetdance, Funky Groovy dance mix ... gemakkelijke sportschoenen. 

Blote voeten: Afrikaanse dans, Oriëntaalse dans, Bollywood, Hedendaagse dans, Indische Tempeldans, Yoga ...

Wil je schoenen kopen? De leraar van je cursus legt je zeker uit waar je op moet letten als je schoenen koopt. Goeie dansschoenen kan je kopen bij Larabesko in de Kon. Astridlaan 167, 9000 Gent (de straat tegenover de Vooruit) of bij Schoenen Boonants, Oudburg 6, 9000 Gent.

Welke kledij draag ik best? 

Algemeen draag je gemakkelijke kledij waar je goed mee kan bewegen. Een strakke jeans is dus niet meteen aangewezen. In de lessen Oriëntaalse dans en Afrikaanse dans draagt men vaak een lendendoek om de heupbewegingen te accentueren. De kledij voor pré-ballet staat omschreven bij de cursusinfo.

De cursus start morgen of is al begonnen. Kan ik nog meedoen? 

De cursus start morgen: toon een bewijs van je overschrijving of betaal ter plaatse met bancontact of cash. Is de cursus al begonnen en niet volzet dan laten we je nog toe t.e.m. de derde week van de lessenreeks. Nadien is de cursus te ver gevorderd en wordt instappen te moeilijk. Voor de cursussen Yoga, Stretching, Pilates en Bodywork kan je wel op elk moment instappen. Ben je gevorderd en meen je wel te kunnen instappen in een cursus contacteer ons dan.

Als ik ingeschreven ben voor een cursus moet ik die dan telkens op dezelfde dag volgen? 

Ja, je schrijft je in voor een cursus die wekelijks op hetzelfde moment wordt ingericht. Je kan enkel lessen volgen in die cursus waarvoor je ingeschreven bent. Als je wil veranderen van dag vraag dan eerst aan de administratie of er nog plaats is op die dag.

Mag mijn kind de lessen volgen bij de volwassenen? 

Ja, dat mag maar hou rekening met het volgende: een kind kan de lessen bij de volwassenen volgen als hij daar motorisch en psychisch klaar voor is. Het kind moet in staat zijn de lessen anderhalf uur lang actief en geconcentreerd te kunnen volgen. Voor sommige kinderen is dat op 10 jaar, voor anderen op 14. Hou ook rekening met de sociale context.

Verzekering

In het inschrijvingsgeld voor de danslessen is een verplichte bijdrage gecalculeerd voor een ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is enkel geldig gedurende de lesactiviteiten onder leiding van een lesgever van De Ingang. Je bent niet verzekerd tijdens activiteiten op eigen initiatief. Bij laattijdige inschrijvingen of betalingen ben je niet verzekerd.

Ik ontvang geen mails van jullie!

Dat kan verschillende oorzaken hebben:

 • We zitten in de spambox? Voeg ons e-mail adres " dans@de-ingang.be " toe aan de lijst van veilige e-mail adressen.
 • Je mail box zit vol, maak je "postvak in" regelmatig lichter. 
 • Je mail adres is niet meer actief. Sommige e-mail adressen worden inactief als je ze niet elke maand gebruikt.

5. PRIVACYVERKLARING

Onze identiteit: Danshuis De Ingang vzw, Hurstweg 8, 9000 Gent.

Contactpersoon: Sven Schoukens, 09 220 82 96, sven(ad)de-ingang.be

Danshuis De Ingang verzamelt volgende persoonsgevens: geslacht, naam, voornaam, adres, huisnummer, bus, postcode, gemeente, geboortedatum, tel. nr, gsm, e-mail adres, geboortedatum, rekeningnummer

Danshuis De Ingang gebruikt de verzamelde gegevens voor volgende doeleinden:
- om praktische informatie te communiceren met de cursisten ivm de gevolgde danslessen.
- voor de verzekering 'Lichamelijke ongevallen en Burgerrechterlijke aansprakelijkheid'.
- voor het verzenden van nieuwsbrieven en aankondigingsmails.

Toelichting legaliteit gegevensverzameling: voor Danshuis De Ingang zijn het verstrekken van de persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst af te sluiten, om de cursist te kunnen verzekeren tegen ‘'Lichamelijke ongevallen en Burgerrechterlijke aansprakelijkheid', om praktische informatie te kunnen bezorgen ivm de danslessen zoals bijvoorbeeld wijzigingen en annulaties. De inschrijving van de cursist is persoonlijk, daartoe moet Danshuis De Ingang de identiteit van de cursist kunnen controleren.

Danshuis De Ingang geeft persoonsgegevens door aan:
- Danspunt vzw voor de verzekering ‘'Lichamelijke ongevallen en Burgerrechterlijke aansprakelijkheid'
- Sportdienst Stad Gent, Zuiderlaan 13, 9000 Gent voor de jaarlijkse aanvraag van haar verlenging als erkende sportclub
- Inform BVBA, Mortselstraat 22, 2650 Edegem als beheerder van haar databestand of CRM systeem.
- GSM'nrs, alleen de nummers, verder geen gegevens, kunnen worden geïmporteerd in smstool.be voor het overbrengen van last minute berichten aan cursisten.
- Danshuis De Ingang maakt gebruik van Google Analytics, One Drive for business

Hoelang bewaren we gegevens? Danshuis De Ingang bewaart de gegevens voor onbepaalde termijn en ten laatste tot de persoon vraagt de gegevens te verwijderen.

Hoe verkrijgen we gegevens? Danshuis De Ingang verkrijgt de gegevens van de cursist bij inschrijving. Of wel via het invulformulier door de cursist zelf ingevuld op haar website. Of op het secretariaat door de cursist gedicteerd aan haar administratieve medewerker. De gegevens van -16 jarigen worden op dezelfde manier bekomen via de ouders of voogd.

Rechten ivm persoonsgegevens van cursist of betrokkene:
- inzage in zijn/haar gegevens op het kantoor van Danshuis De Ingang
- het corrigeren, aanvullen van zijn/haar gegevens
- recht op vergetelheid zolang het verwijderen van gegevens niet leidt tot de onmogelijkheid van administratief noodzakelijke handelingen
- bezwaar uiten over het bewaren van de persoonsgegevens
- klachten kunnen door betrokkene worden neergelegd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
-  voor het uitoefenen van zijn/haar rechten kan de betrokkene terecht op het kantoor van Danshuis De Ingang, Hurstweg 8, 9000 Gent
- Danshuis De Ingang beveiligt de gegevens van de betrokkene door gebruik te maken van de beveiligingssoftware ‘Bitdefender Gravity Zone Business Security’. De gegevens worden opgeslagen in onze beveiligd databestand Scarabee dat beheerd wordt door Inform bvba. Er worden geen persoonsgegevens bewaard op draagbare media zoals bijv. laptop of usb sticks. Papieren documenten met persoonsgegevens worden zorgvuldig na gebruik versnippert.

Wie geeft er toegang tot de gegevens? Enkel de vaste administratieve medewerkers van Danshuis De Ingang hebben toegang tot de persoonlijke gegevens. 
Mogelijke updates in de privacywetgeving worden bekend gemaakt op de website van Danshuis De Ingang

6. HUISREGELS

Zoals elke vereniging heeft ook onze dansschool zo zijn gewoontes. Bij de start van een nieuw dansseizoen is het nuttig om de belangrijkste vuistregels  nog eens na te lezen.

1. Respecteer het SCHOENENBELEID: het is absoluut verboden om de zalen te betreden met je gewone dagelijkse schoenen of met dansschoenen waarmee je door weer en wind naar De Ingang kwam. Kijk eens in je kast en reserveer een paar gemakkelijke  schoenen speciaal voor de dansles. Zonder propere dansschoenen kom je de zaal niet binnen! Je wisselt van schoenen op de daartoe voorziene plaatsen. Vergeet je je schoenen, mag/kan je op blote voeten dansen. In Studio 2 (de blauwe zaal) zijn enkel blote voeten en balletschoenen toegestaan. Kijk bij onze f.a.q. welke schoenen je best draagt.
2. Kom op tijd, zo kan iedereen ongestoord en gelijktijdig beginnen.
3. Er geldt een algemeen rookverbod in onze lokalen.
4. Elk lidmaatschap is strikt persoonlijk (net zoals uw dansstijl).
5. Drank in PET-flessen of brik karton is niet toegelaten. Gebruik een hervulbare drinkbus. Heb je echter dorst naar andere drankjes, dan biedt onze bar een waaier van drankjes en hapjes (tijdens corona gesloten).
6. Help mee het rest- en pmd afval goed te selecteren in onze afvalbakjes. 
7. Laat het toilet proper achter a.u.b. Maak hiervoor zo veel mogelijk gebruik van de beschikbare vuilemmertjes. Papier of ander afval op de grond laten slingeren is niet zo leuk voor andere gebruikers. 
8. Teneinde lawaaihinder tegen te gaan, blijven de deuren tijdens de danslessen gesloten. Openstaande deuren kunnen een muzikale kakofonie veroorzaken bij gelijklopende cursussen. 
9. Het gebruik van kauwgum tijdens de lessen is strikt verboden. Gebruikte kauwgom mag u achterlaten in de afvalemmers. 
10. Tracht de danslokalen zo proper en ordelijk mogelijk achter te laten.
11. De docent bepaalt het lesniveau van de deelnemer ongeacht eerdere danservaring van de deelnemer. 
12. De Ingang kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte kleding en/of andere eigendommen. Waardevolle spullen laat men niet achter in de kleedkamer, maar neemt men best mee naar de danszaal. Gevonden voorwerpen mag u afgeven aan de bar. 
14. Het is verboden zich schuldig te maken aan racisme en discriminatie
15. Bij vragen over cursussen gelieve voor de aanvang van de les de nodige informatie in te winnen bij ons administratief team, zij helpen u graag verder. Hierdoor kunnen de lessen in een rustige sfeer beginnen. 
16. De toegang voor cursisten en bezoekers beperkt zich tot de dansruimtes, kleedkamers, foyer en toiletten. Privé- en opslagruimten zijn niet toegankelijk tenzij uitdrukkelijke toestemming van het personeel. 

OVERTREDING VAN DE HUISREGELS

Bij overtreding van de vermelde huisregels kan het personeel u uit De Ingang verwijderen. Bij het constateren van strafbare feiten, wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het personeel van De Ingang. Deze beslissingen zijn bindend.