De Ingang - Huisregels

Zoals elke vereniging heeft ook onze dansschool zo zijn gewoontes. Bij de start van een nieuw dansseizoen is het nuttig om de belangrijkste vuistregels nog eens na te lezen.

Huisregels

 1. Respecteer het SCHOENENBELEID: het is absoluut verboden om de zalen te betreden met je gewone dagelijkse schoenen of met dansschoenen waarmee je door weer en wind naar De Ingang kwam. Kijk eens in je kast en reserveer een paar gemakkelijke schoenen speciaal voor de dansles. Zonder propere dansschoenen kom je de zaal niet binnen! Je wisselt van schoenen op de daartoe voorziene plaatsen. Vergeet je je schoenen, mag/kan je op blote voeten dansen. In Studio 2 (de blauwe zaal) zijn enkel blote voeten en balletschoenen toegestaan. Kijk bij onze f.a.q. welke schoenen je best draagt.
 2. Kom op tijd, zo kan iedereen ongestoord en gelijktijdig beginnen.
 3. Er geldt een algemeen rookverbod in onze lokalen.
 4. Elk lidmaatschap is strikt persoonlijk (net zoals uw dansstijl).
 5. Gebruik van zelf meegebracht water is toegestaan tijdens het volgen van de dansles. Vermijd afval, spaar het milieu en je portemonnee en gebruik hervulbare flesjes / drinkbussen! Heeft u echter dorst naar andere drankjes, dan biedt onze bar een waaier van drankjes en hapjes.
 6. Help mee het rest- en pmd afval goed te selecteren in onze afvalbakjes.
 7. Laat het toilet proper achter a.u.b. Maak hiervoor zo veel mogelijk gebruik van de beschikbare vuilemmertjes. Papier of ander afval op de grond laten slingeren is niet zo leuk voor andere gebruikers.
 8. Teneinde lawaaihinder tegen te gaan, blijven de deuren tijdens de danslessen gesloten. Openstaande deuren kunnen een muzikale kakofonie veroorzaken bij gelijklopende cursussen.
 9. Het gebruik van kauwgum tijdens de lessen is strikt verboden. Gebruikte kauwgom mag u achterlaten in de afvalemmers.
 10. Tracht de danslokalen zo proper en ordelijk mogelijk achter te laten.
 11. De docent bepaalt het lesniveau van de deelnemer ongeacht eerdere danservaring van de deelnemer.
 12. De Ingang kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte kleding en/of andere eigendommen. Waardevolle spullen laat men niet achter in de kleedkamer, maar neemt men best mee naar de danszaal. Gevonden voorwerpen mag u afgeven aan de bar.
 13. Het is verboden zich schuldig te maken aan racisme en discriminatie.
 14. Bij vragen over cursussen gelieve voor de aanvang van de les de nodige informatie in te winnen bij ons administratief team, zij helpen u graag verder. Hierdoor kunnen de lessen in een rustige sfeer beginnen.
 15. De toegang voor cursisten en bezoekers beperkt zich tot de dansruimtes, kleedkamers, foyer en toiletten. Privé- en opslagruimten zijn niet toegankelijk tenzij uitdrukkelijke toestemming van het personeel.

OVERTREDING VAN DE HUISREGELS

Bij overtreding van de vermelde huisregels kan het personeel u uit De Ingang verwijderen. Bij het constateren van strafbare feiten, wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het personeel van De Ingang. Deze beslissingen zijn bindend.